11 Royal Thai Navy - Main
ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ประชาสัมพันธ์
  • PIPO
  • เปลี่ยนแปลงระหัสผ่าน ทร.
  • ทัพเรือภาคที่ 2
  • Facebook ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่๒
  • ศุนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพเรือ
  • ในหลวงกับกองทัพเรือ
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • ศร.ชล.เขต ๒
  • จัดซื้อจัดจ้าง ทร.
  • วิสัยทัศน์กองทัพเรือ