11 Royal Thai Navy - Main
ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
 นาวาเอก พิเชษฐ ธีระเดชะชาติ  ผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นาวาเอก พิเชษฐ ธีระเดชะชาติ ผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นาวาเอก พิเชษฐ ธีระเดชะชาติ ผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ฯ พร้อมด้วยข้าราชการในฐานทัพเรือสงขลา ฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ประชาสัมพันธ์
  • ศุนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพเรือ
  • จัดซื้อจัดจ้าง ทร.
  • ในหลวงกับกองทัพเรือ
  • PIPO
  • ศร.ชล.เขต ๒
  • เปลี่ยนแปลงระหัสผ่าน ทร.
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • วิสัยทัศน์กองทัพเรือ