11 Royal Thai Navy - Detail Main

พลเรือตรี กฤษฏา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Release Date : 20-05-2021 09:00:00
พลเรือตรี กฤษฏา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “วันอาภากร” กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่และพิธีวางพวงมาลา โดยมี พลเรือตรี กฤษฏา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาฯ เป็นประธานในพิธีฯ และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในฐานทัพเรือสงขลาฯ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี กฤษฏา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง