11 Royal Thai Navy - Detail Today

นาวาเอก พิเชษฐ ธีระเดชะชาติ ผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Release Date : 27-10-2020 08:22:10
 นาวาเอก พิเชษฐ ธีระเดชะชาติ  ผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นาวาเอก พิเชษฐ ธีระเดชะชาติ ผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ฯ พร้อมด้วยข้าราชการในฐานทัพเรือสงขลา ฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 นาวาเอก พิเชษฐ ธีระเดชะชาติ  ผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง