11 Royal Thai Navy - Detail Main

แผนกดุริยางค์ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสงขลา บรรเลงในงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยมงคล

Release Date : 13-11-2016 00:00:00
แผนกดุริยางค์ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสงขลา บรรเลงในงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยมงคล

แผนกดุริยางค์ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสงขลา บรรเลงในงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙