11 Royal Thai Navy - Detail Main

พลเรือตรี กฤษฏา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ได้จัดซื้อฟักทองจากกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ อ.ระโนด จว.สงขลา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อมอบให้แก่กำลังพลไว้สำหรับประกอบอาหาร

Release Date : 28-05-2021 09:00:00
 พลเรือตรี กฤษฏา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ได้จัดซื้อฟักทองจากกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ อ.ระโนด จว.สงขลา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อมอบให้แก่กำลังพลไว้สำหรับประกอบอาหาร

พลเรือตรี กฤษฏา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ได้จัดซื้อฟักทองจากกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ อ.ระโนด จว.สงขลา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกที่ ๓ ในปัจจุบัน  เพื่อมอบให้แก่กำลังพลไว้สำหรับประกอบอาหารภายในหน่วยและครัวเรือน รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยและกำลังพลสามารถสั่งซื้อฟักทองในราคาถูก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมฯ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 พลเรือตรี กฤษฏา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ได้จัดซื้อฟักทองจากกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ อ.ระโนด จว.สงขลา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อมอบให้แก่กำลังพลไว้สำหรับประกอบอาหาร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง