11 Royal Thai Navy - Detail Main

พลเรือตรี กฤษฏา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีวันข้าราชการพลเรือน

Release Date : 01-04-2021 10:00:00
พลเรือตรี กฤษฏา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเรือตรี กฤษฏา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีวันข้าราชการพลเรือน โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี กฤษฏา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีวันข้าราชการพลเรือน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง